duurzaamheid Afbeelding 1

Duurzaamheid & Milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor Diva Flowers dat we naast continuïteit van de onderneming, ook rekening houden met het effect van onze activiteiten op het milieu en dat we oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf.

Fair Flowers Fair Plants

Wij werken met natuurlijke materialen, ons product is feitelijk de natuur en vormt de basis voor al onze activiteiten. Om deze reden vinden wij het extra belangrijk dat wij onze omgeving met respect behandelen. De bloemen die Diva Flowers verwerkt, zijn voorzien van het MPS keurmerk (Milieu Programma Sierteelt)en FFP( Fair Flowers Fair Plants).Waar mogelijk kiezen wij ook voor Fairtrade' bloemen. De doelstellingen van het MPS zijn het terugdringen van milieubelasting op sierteelt door:

  • Minder energieverbruik
  • Minder chemische gewasbeschermingsmiddelen
  • Overschakeling op biologische en geïntegreerde bestrijding
  • Minder of geen kunstmatige bemesting
  • Gescheiden afvalverzameling
  • Verantwoord watergebruik
  • Verbod op het verven van bloemen
  • Milieuvriendelijke verpakking

Tenslotte gaan we binnen Diva Flowers efficiënt om met water, maken wij gebruik van milieu vriendelijke schoonmaakmiddelen, worden wij voorzien van groene stroom en scheiden wij ons afval.